@ประกาศ | ส่งออกข้อมูลด้วยเวอร์ชั่นใหม่ | ทดสอบการใช้งานโปรแกรมระบบคลังข้อมูล | <<ดูข่าวประกาศทั้งหมด>>
เข้าสู่ระบบ | รายงาน | ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล | ส่งข้อมูล | กระดานข่าว | แจ้งข่าว | ดาวน์โหลด
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-5651-1565, 0-5657-1007, 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327
มีผู้เข้าชมแล้ว 103,446 ครั้ง นับจาก 26 กุมภาพันธ์ 2555
Copyright © 2010 [Version : 2014.10]