->  เข้าใช้งานขณะนี้  คน     -> เข้าใช้งานทั้งสิ้น  ครั้ง

: เวลา

อีก 138 วัน  ->  สิ้นปี 2565
สมาชิกเข้าระบบที่นี่

ชื่อผู้ใช้ -> 
รหัสผ่าน -> 
 
 • หนังสือประชาสัมพันธ์ -> จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
 • คู่มือการใช้โปรแกรม -> ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  •   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
  160 ถนนอุทัย-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
  โทร.0-5651-1565 โทรสาร.0-5651-1327
  Copyright (C) 2010 by Mr.Monthol Promsanthie (ขอบคุณหลาย ๆ )

  E-mail Address :  ssjut@hotmail.com    ssjut@hotmail.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1660 วินาที